GIS Center Logo

編號: 257

名稱: 回龍寺

分類: 寺

省: 廣東

行政區: 廉江市

郵遞區號: 524400

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: HuilongSi

Type: monastery

Province1: Guangdong

Province2: Zhanjiang

Province3: Lianjiang Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1