GIS Center Logo

編號: 1345

名稱: 青竹庵

分類: 庵

省: 廣東

行政區: 揭西縣

郵遞區號: 515400

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: qingzhuan

Type: chapel

Province1: Guangdong

Province2: Jieyang

Province3: Jiexi Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1