GIS Center Logo

編號: 2404

名稱: 高臺庵

分類: 庵

省: 廣東

行政區: 蕉嶺縣

郵遞區號: 514100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: gaotai an

Type: chapel

Province1: Guangdong

Province2: Meizhou

Province3: Jiaoling Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1