GIS Center Logo

編號: 356

名稱: 石蓮庵

分類: 庵

省: 廣東

行政區: 博白縣

郵遞區號: 525232

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: shilian an

Type: chapel

Province1: Guangxi

Province2: Yulin

Province3: Bobai Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1