GIS Center Logo

編號: 1613

名稱: 寶積寺

分類: 寺

省: 廣東

行政區: 潮州市

郵遞區號: 521000

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: baoji si

Type: monastery

Province1: Guangdong

Province2: Chaozhou

Province3: Xiangqiao Qu


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1