GIS Center Logo

編號: 4384

名稱: 寶龍庵

分類: 庵

省: 福建省

行政區: 連城縣

郵遞區號: 366200

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Baolong An

Type: chapel

Province1: Fujian

Province2: Longyan

Province3: Liancheng Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1