GIS Center Logo

編號: 4967

名稱: 吉祥寺

分類: 寺

省: 福建省

行政區: 尤溪縣

郵遞區號: 365111

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jixiang Si

Type: monastery

Province1: Fujian

Province2: Sanming

Province3: Youxi Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1