GIS Center Logo

編號: 1740

名稱: 觀西寺

分類: 寺

省: 福建省

行政區: 詔安縣

郵遞區號: 363504

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Guanxi Si

Type: monastery

Province1: Fujian

Province2: Zhangzhou

Province3: Zhao'an Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1