GIS Center Logo

編號: 1738

名稱: 南善庵

分類: 庵

省: 福建省

行政區: 詔安縣

郵遞區號: 363500

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Nanshan An

Type: chapel

Province1: Fujian

Province2: Zhangzhou

Province3: Zhao'an Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1