GIS Center Logo

編號: 3751

名稱: 九龍岩寺

分類: 寺

省: 福建省

行政區: 惠安縣

郵遞區號: 351255

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jiulongyan Si

Type: monastery

Province1: Fujian

Province2: Quanzhou

Province3: Quangang Qu


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1