GIS Center Logo

編號: 2702

名稱: 龍山寺

分類: 寺

省: 福建省

行政區: 南靖縣

郵遞區號: 364022

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Longshan Si

Type: monastery

Province1: Fujian

Province2: Zhangzhou

Province3: Nanjing Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1