GIS Center Logo

編號: 11075

名稱: 永豐庵

分類: 庵

省: 浙江

行政區: 鄞縣

郵遞區號: 315138

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yongfeng'an

Type: chapel

Province1: Zhejiang

Province2: Ningbo

Province3: Yin Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1