GIS Center Logo

編號: 8692

名稱: 永福寺

分類: 寺

省: 浙江

行政區: 樂清市

郵遞區號: 325618

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yongfusi

Type: monastery

Province1: Zhejiang

Province2: Wenzhou

Province3: Leqing Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1