GIS Center Logo

編號: 12056

名稱: 真神堂

分類: 堂

省: 浙江

行政區: 岱山縣

郵遞區號: 316200

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Zhenshentang

Type: house

Province1: Zhejiang

Province2: Zhoushan

Province3: Daishan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1