GIS Center Logo

編號: 12995

名稱: 下泉寺

分類: 寺

省: 浙江

行政區: 長興縣

郵遞區號: 313119

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Xiaquansi

Type: monastery

Province1: Zhejiang

Province2: Huzhou

Province3: Changxing Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1