GIS Center Logo

編號: 6964

名稱: 體真堂

分類: 堂

省: 浙江

行政區: 蒼南縣

郵遞區號: 325805

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Tizhentang

Type: house

Province1: Zhejiang

Province2: Wenzhou

Province3: Cangnan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1