GIS Center Logo

編號: 13371

名稱: 顯聖寺

分類: 寺

省: 江蘇

行政區: 宜興市

郵遞區號: 214221

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Xianshengsi

Type: monastery

Province1: Jiangsu

Province2: Wuxi

Province3: Yixing Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1