GIS Center Logo

編號: 14412

名稱: 石仙洞

分類: 洞

省: 江蘇

行政區: 丹徒縣

郵遞區號: 212133

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Shixiandong

Type: cave

Province1: Jiangsu

Province2: Zhenjiang

Province3: Dantu Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1