GIS Center Logo

編號: 14529

名稱: 界牌庵

分類: 庵

省: 江蘇

行政區: 儀征市

郵遞區號: 211406

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jiepai'an

Type: chapel

Province1: Jiangsu

Province2: Yangzhou

Province3: Yizheng Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1