GIS Center Logo

編號: 15654

名稱: 雲梯寺

分類: 寺

省: 江蘇

行政區: 響水縣

郵遞區號: 224600

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yuntisi

Type: monastery

Province1: Jiangsu

Province2: Yancheng

Province3: Xiangshui Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1