GIS Center Logo

編號: 14376

名稱: 廣慧寺

分類: 寺

省: 江蘇

行政區: 南通市

郵遞區號: 226351

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Guanghuisi

Type: monastery

Province1: Jiangsu

Province2: Nantong

Province3: Tongzhou Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1