GIS Center Logo

編號: 10300

名稱: 經山寺

分類: 寺

省: 重慶

行政區: 隆昌縣

郵遞區號: 402473

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jingshansi

Type: monastery

Province1: Sichuan

Province2: Neijiang]]

Province3: Longchang Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1