GIS Center Logo

編號: 11585

名稱: 邱佛寺

分類: 寺

省: 重慶

行政區: 銅梁縣

郵遞區號: 401557

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Qiufosi

Type: monastery

Province1: Chongqing

Province2: Chongqing

Province3: Tongliang Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1