GIS Center Logo

咬仔竹紫雲亭

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 政府官方資料
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 166
地址: 嘉義縣新港鄉菜公村咬仔竹24號
電話: 05-3772346
主祀神明: 都天靈聖
陪祀神明:
觀世音菩薩
虎爺公
玄天上帝
土地公
創立起始年: 1862
創立年代參考文獻:

清同治年間 (楊祖馨,《台灣寺廟大全》,青文出版社,1974)

清同治年間 (林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣文獻會,1978)

建立沿革:

      紫雲亭主神「都天靈聖」為先族人,跟隨延平郡王來台後,本地墾殖知足人守護神。歷逾三百載矣!建紫雲亭亦有二百餘載矣。紫雲亭主神都天靈聖公九月十二為聖公千秋,虔誠信徒於是演唱地方戲數日。玄天上帝等諸神聖誕亦有拜祭因而香火鼎盛焉。
      紫雲亭旅次修建。近者於民國初年與民國四十三年兩次重建,其實民生困苦祇能因陋就簡差可避風雨而安奉諸神像而已。
      本次重建距前次僅三十年然已屋漏破舊,際此有志人士決議給予全新重建,其所需費用乃採自由捐獻,尚諸多外地人士鼎力襄助。自民國七十二年春破土,翌年夏竣工。

 

 

紫雲亭記

簡介與相關圖片:

內殿正面四大金剛門神四大金剛門神哼哈二將哼哈二將落成安座紀念匾

奉祀神明 (主神之外):

內殿都天靈聖虎爺公福德正神

祭祀活動:

農曆九月十二日都天靈聖聖誕千秋

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 紫雲亭
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 莊俊義
建築與飾物
建築概況:

外觀

填表資料
填表人姓名: 阮國峯
填表日期: 2012-12-06 16:40
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: