GIS Center Logo

保安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市六甲區珊瑚路甲南里17巷4號
電話: 06-6984160
創立起始年: 1980
創立年代 (台灣寺廟概覽): 民國69年(1980)
創立年代參考文獻:
  • 民國69年 ( 1980 )   (文史工作者田野調查,2011年3月)
  • 民國69年 ( 1980 ) (林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)

建立沿革:

保安宮昔稱『蕭厝角』,為明朝年間蕭氏家族墾地,據廟碑所記載,其主祀中壇元帥,是隨鄭成功軍隊來臺之護營神,最初結營於林鳳營,後移至赤山堡的廟地安置供奉。關於神祗之由來,據傳源溯於明朝年間,大陸福建省福州屏山一帶,有座天皇廟,廟中供奉玉皇上帝與四川宜賓翠屏山哪吒行宮分靈中壇元帥等神尊,中壇元帥由王姓先民迎往山西省太原奉祀。爾後輾轉隨先民來台,成為六甲庄民之祀神,初時輪祀於六甲堡民宅,聖誕祭典時方搭蓋臨時壇,供庄民禮祝。

而尤府千歲,據傳為先民自大陸福建省漳州府贏來之私人佛,之後尤府千歲大顯神威,遂獻公共祀。日治時期除神廢廟,庄民將神尊藏於民宅密室,戰後神尊重見天日、香火日益鼎盛,至民國69年(1980),才由地方仕紳陳清德先生發起議建廟宇安奉主副祀神尊,命廟名為「六甲保安宮」。

簡介與相關圖片:

六甲保安宮外貌

六甲保安宮外貌 (張耘書2011.03.12拍攝)

六甲保安宮正殿

六甲保安宮正殿   (張耘書2011.03.12拍攝)

六甲保安宮中壇元帥

六甲保安宮中壇元帥   (張耘書2011.03.12拍攝)

六甲保安宮註生娘娘

六甲保安宮註生娘娘   (張耘書2011.03.12拍攝)

六甲保安宮福德正神

六甲保安宮福德正神   (張耘書2011.03.12拍攝)

六甲保安宮沿革

六甲保安宮沿革   (張耘書2011.03.12拍攝)

奉祀神明 (主神之外):

尤府千歲、田府元帥、福德正神、註生娘娘、太乙真人

祭祀活動:

 

農曆9月9日

 

中壇元帥誕辰

 

神誕廟會活動,結合社區、學校,推動地方文化。

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 保安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 蕭慶興
填表資料
填表人姓名: 張耘書
填表日期: 2011-08-12 00:00
祭祀族群: 泉州 漳州
祭祀範圍:

甲南、甲東

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 大人
運籤: 六十首