GIS Center Logo

十五角太子宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市佳里區光復路建南里11鄰127巷12-2號
電話: 06-7225400
對主祀神明的稱呼: 中壇元帥
創立起始年: 1998
創立年代參考文獻:
  • 民國87年( 1998 )(文史工作者田野調查,2011年5月)
建立沿革:

乾隆28年(1763)泉州楊陳王氏先民恭請太子爺一尊來台,奉於家厝,而四鄰膜拜者眾,久之乃為蕭壠社十五角之守護神,先民沿泉州之爐主制,每屆聖誕九月九日擲筊為準,待筊多者為爐主,奉神鎮守其宅,輪流主之,屆期登記擲筊者踴躍,虔求筊落其家,而獲祀之爐主均能合家昌盛,以見神靈顯赫,由是代代相承,佑我黎庶,生齒日繁,而一尊金身漸不敷角民分請膜拜之殷望,復因漢化屯墾分庄移居,乃僉議模刻二尊,此即大太子、二太子、三太子三尊金身之由來,而太子爺神靈源於金光洞,係正天神,效其法力無邊也,甲午戰役,台灣割日,光緒乙未21年(1895),日人由北而南,蕭壠社義民聚眾反抗,日軍乃大舉屠殺,金唐殿境西,血流成河,屍骨遍野,以致瘟疫流行,生靈塗炭,十五角劫後餘生僅二十餘戶,迨日據大正癸亥年12年(1923),南鯤鯓吳府千歲應邑人之請南巡,神輦所過,剷除有應公廟多處,自此蕭壠社改制為佳里庄,1946年改制為佳里鎮,合境安寧,乃為日後發展繁榮之軔始,而太子爺即吳府千歲南巡之開路先鋒也。

自民國84年4月19日太子爺神輦指定王名立信徒任太子宮興建委員會之主任委員,同年10月23日辰時動土開工,迨民國87年10月11日早子時入火安座。

簡介與相關圖片:

太子宮廟貌

太子宮廟貌(周宗楊拍攝2011.05.07)

太子宮宮內

太子宮廟內(周宗楊拍攝2011.05.07)

太子宮神龕

太子宮神龕眾神(周宗楊拍攝2011.05.07)

沿革誌

太子宮沿革誌(周宗楊拍攝2011.05.07)

太子宮中壇元帥

太子宮中壇元帥(周宗楊拍攝2009.12.05)

佳里香科右先鋒令

佳里香科右線先鋒令(周宗楊拍攝2010.10.10)

南鯤鯓代天府五府千歲下南巡先鋒令

南鯤鯓代天府五府千歲下南巡蕭壠太子宮中壇元帥擔任先鋒官旗(周宗楊拍攝2010.10.10)

奉祀神明 (主神之外):

虎爺

祭祀活動:

中壇元帥聖誕農曆九月初九

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 十五角太子宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳榮山
填表資料
填表人姓名: 周宗楊
填表日期: 2011-05-15 21:25
祭祀族群: 泉州
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無