GIS Center Logo

西天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市北門區三光里129-1號
電話: 06-7850825
對主祀神明的稱呼: 飛天大將
創立起始年: 1977
創立年代參考文獻:
 • 民國66年( 1977 )(文史工作者田野調查,2011年7月)
 • 建立沿革:

  竊聞先民乃自清嘉慶年間,由福建泉州移居來台,擇此蘆竹溝而居,以捕魚為業也,來台之時,隨身迎請飛天大將前來,然後又祀由來北港二媽及南鯤鯓李府三千歲及吳府千歲金身,以供善男信女之參拜。惟因是時地瘠民貧,財政有限,簡造木造王宮以奉諸神,蓋因神靈顯赫,丁財日盛,凡有疑難,詣求必安,輙次出海捕魚,均能化險為夷,眾感神恩浩蕩,遂有本宮翻新之議,並經信徒大會決議通過,復蒙旅外鄉親慨捐,乃於丙辰年梅月開工,起丁已年菊月念四日慶成,正殿鎮奉飛天大將、范府千歲、李府千歲三尊金身,神龕底下有一虎穴,則奉黑虎大將把守殿門,如今侖奐,金碧輝煌,而風調雨順,國泰民安,乃擇庚申年菊月念四日謝土,叩謝天地神祇。

  簡介與相關圖片:

  西天宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮拜庭與三川步口(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮拜庭(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮宮內(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮宮內(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮主祀神龕(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮主祀神龕(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮王船(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮永祀王船(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮沿革(周宗楊拍攝2011.07.21)

  西天宮沿革(周宗楊拍攝2011.07.21)

  奉祀神明 (主神之外):

  范府千歲、李府千歲、虎爺

  祭祀活動:

  農曆9月24日飛天大將聖誕

  謝大戲、酬神

  內政部寺廟登記資料
  登記名稱: 西天宮
  寺廟性質: 民間寺廟
  教別: 道
  建別: 勸募
  組織型態: 管理委員會
  負責人: 顏文環
  填表資料
  填表人姓名: 周宗楊
  填表日期: 2011-07-23 17:10
  祭祀族群:
  分靈系統:
  移民廟宇:
  香火來源: 祖先攜來
  年例請神:
  王爺選項:
  籤詩
  藥籤: 無
  運籤: 六十首