GIS Center Logo

西溪村北極殿

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 132
地址: 澎湖縣湖西鄉西溪村69號
電話: 宅06-9922876
主祀神明: 玄天上帝
對主祀神明的稱呼: 上帝公、真武大帝、
陪祀神明:
文衡聖君
金府千歲
邱府千歲
金吒太子
哪吒三太子
虎爺
城隍爺
福德正神
註生娘娘
朱府二千歲
李府大千歲
溫府三千歲
趙府四千歲
樊府五千歲
建立沿革:

溯北極殿 興建於何時,代遠年湮,莫從查考,維根據現有題匾遠在 乾隆時代吉立,以此類推,略知年代淵源相差不遠,如是本廟將近有三百年之歷史。原本廟地址,坐北朝南,面向太武山,左有王姓宗祠舊址,右一太媽墓古,廟前兩畔各有古榕大樹一株,四季青翠如華似蓋。第以廟宇破舊將要重修,本殿供奉 金府千歲傳說精通地理,顯化神機,下壇指示劃定廟地,改換方向,轉坎為乾。是時集會民眾在神前信筶為憑,選出高軒、鄭石頭、高真、王自元等諸位先賢為當時之董事,主持重建事宜,是歲壬子,國元年,從春初進行工作,買收王姓祠地,擴建廟埕,所有一切勞工均由民眾輪流服役,至年絡大功告竣,入火安座,慶祝落成,一切費用僅一千四佰餘元。邇後第二次世界大戰時為避免追邀公金,再割買王家厝地一隅,增建左廊廂屋,稱為國語講習所,台灣光復設立湖西初級中學,後來國軍進駐曾發生大火,後由軍方整建歸還。自從壬子重建至今將近六十年,廟宇破爛不堪,將待整修。適歲值任鄉老提倡重修,爰議擴建新廈,眾議一決隨即組成籌備委員會,聘請委員,分內外兩組,以資台澎互相響應。乃於戊申十月初十出火,十一拆卸,連工進行,後壁原基不動,其他予以全面擴建。眾擎易舉,眾志成城,重建工程進行順利,於民國歲次壬子年予以落成。從此廟貌堂皇,朝拜有所,丕基永奠,尚望今後發揚光大,欣慰觀成,勒石立銘,永誌留念。

(資料來源:湖西鄉志中冊355頁)

呂家漢 拍攝

主神 玄天上帝 呂家漢拍攝

簡介與相關圖片:

簡史:始建於乾隆年間(1767年),原為坐北朝南,至民國元年擴建並改易方向,34年增建左廊廂屋,民國61年重建,75年整修至今。

註:民國34年左廊廂屋設國語(日)講習所,戰後曾設湖西初中。

交陪廟:林投鳯凰殿、大城北北極殿。

分火廟:高雄顯靈殿、高西北極殿。

(資料來源:湖西鄉志中冊355頁)

奉祀神明 (主神之外):

中央神龕 呂家漢拍攝

中央神龕 呂家漢拍攝

代天巡狩五府千歲 呂家漢拍攝

案桌 呂家漢拍攝

左神龕 註生娘娘 呂家漢拍攝

右神龕 褔德正神 呂家漢拍攝

大廳爺 呂家漢拍攝

廠官爺 呂家漢拍攝

大殿 呂家漢拍攝

天公爐 呂家漢拍攝

祭祀活動:

呂家漢拍攝

圖98年北極殿鎮符遶境 呂家漢拍攝

法師派別:普唵派

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 北極殿
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 王福琴暫
建築與飾物
建築概況:

傳統建築

北極殿 呂家漢拍攝

北極殿 呂家漢拍攝

填表資料
填表人姓名: 呂家漢
填表日期: 2013-02-01 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
年例請神 (其他): 民國97年請李、朱、溫、趙、樊
王爺選項: 請王 (非固定) 送王船 (非固定)
籤詩
藥籤:
運籤:
其他可供記述事項: RichTextValue object. (Did you mean <attribute>.raw or <attribute>.output?)