GIS Center Logo

通興宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市佳里區埔頂通興里25號
電話: 06-7873154
主祀神明: 普庵祖佛 大德禪師
主祀神明 (其他): 普庵祖師、梁府千歲
對主祀神明的稱呼: 楊府太師
創立起始年: 1875
創立年代參考文獻:
  • 光緒元年( 1875 ) (文史工作者田野調查,2011年6月)
  • 光緒元年( 1875 )─ 相良吉哉《台南州祠廟名鑑》,臺灣日日新報社臺南支局出版,民22
  • 光緒元年( 1875 )─ 台南縣市寺廟大觀編刊委員,《台灣省台南縣市寺廟大觀》,興台文化出版社,民52
建立沿革:

明永曆15年歲次辛丑(西元1661),先民自福建錦宅攜眷來台,定居於蚶西港溪南畔,今即港墘庄南,地名中令,昔日庄名大埔,先民群居異地懇荒拓蕪以利生計,為求心靈付託,精神安慰,離鄉之際,隨身安奉楊府太師、普庵祖師、康府千歲、梁府千歲、池府千歲,到台奉祀。

清代乾隆26年(西元1761年),搭建草茅廟,晨昏恭謹奉祀,春秋祭拜,先民世代繁衍子孫昌盛,瓜瓞綿綿,各自向外立足謀生,咸豐2年(1852年)為感祭拜之不便,乃協商議定,各庄分祀一尊為代代奉祀之主神,供子孫參拜。埔頂東勢寮鹽埕地、港墘、番仔塭奉祀楊府太師,塭仔內蚶寮奉祀池府千歲,樹仔腳奉祀康府千歲,七十二份竹橋奉祀梁府千歲,溪南寮奉祀普庵祖師,每逢各庄主神聖誕佳辰,五聖則齊聚一堂供子孫瞻仰參拜。

分庄分祀經過23年至光緒元年歲次乙亥(1875年)由耆老黃合倡導庄民擇地興建以砌磚平房簡單構造,供庄民膜拜。建廟以後農民年年豐收,偶有疾病禱之立癒,名揚遐爾外庄前膜拜,求藥者眾,蒞宮分靈雕塑金身奉祀者,先有蚵殼港今即遷庄易名為公塭、溪埔寮,次則西港鄉中港,楊府太師從此發揮外境,廣佑台疆子民。

建廟以來歷經八八寒暑,再也經不起風雨侵蝕,牆壁剝落,簡陋香位,難以久居,本宮委員會有鑑於此,當時耆老登合、黃萬猜、黃仙註、黃清和、黃肝、黃止、黃灵、黃篆、黃先添、黃文直於民國52年歲次癸卯發起重建,經信徒大會通過一致讚同,並恭請北港朝天宮天上聖母蒞臨本宮駕起四輦,踏廟地、擇日課,癸卯年二月初六日動工,聘請台南市安南區新寮仔陳便先生精心佈局,設計精巧,庄民眾心一志,發動義務公工搬運砂磚,並慷慨解囊,短短八個月已開花結果,大功告竣,擇定癸卯年十月初六日舉行進火安座大典,永駐通興庇護子民。

本宮是本省檜木之建築結構,古典化之造形,技藝絕倫,雕刻剪粘係出於當代名匠之傑作古色古香璀璨奪目本宮居於農村僻地堪稱香火鼎盛,香絡繹不絕,廟貌巍峨,牌樓聳立,瑞墙環繞,氣象恢宏,親臨其境,令人心曠神怡,盛事斯舉,不盡所述,爰誌始末云爾。

簡介與相關圖片:

通興宮廟貌

通興宮廟貌(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮山門圓通門

通興宮山門(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮三川步口

通興宮三川步口(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮宮內

通興宮宮內(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮神龕

通興宮神龕(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮五營旗

通興宮五營旗(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮田府都元帥館

通興宮田府館(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮田府都元帥

通興宮田府都元帥(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮沿革

通興宮沿革誌(周宗楊拍攝2011.06.26)

通興宮中營

通興宮外中營(周宗楊拍攝2011.06.26)

光緒元年恩波浩大匾

通興宮光緒元年恩波浩大匾(周宗楊拍攝2011.06.26)

奉祀神明 (主神之外):

天上聖母、祖廟聖母娘娘

祭祀活動:

農曆8月6日楊府太師聖誕

謝戲、酬神、平安宴

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 通興宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 黃先巧
參考資料
參考書目:

相良吉哉《台南州祠廟名鑑》,臺灣日日新報社臺南支局出版,民22

台南縣市寺廟大觀編刊委員,《台灣省台南縣市寺廟大觀》,興台文化出版社,民52

填表資料
填表人姓名: 周宗楊
填表日期: 2011-06-26 22:05
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: