GIS Center Logo

五府千歲宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市佳里區海澄里9鄰66之3號
電話: 06-7224109
對主祀神明的稱呼: 吳府千歲
創立起始年: 1992
創立年代參考文獻:
  • 民國81年( 1992 )(文史工作者田野調查,2011年5月)
建立沿革:

五府千歲宮主祀李、池、吳、朱、范五府千歲,係由南鯤鯓代天府分靈而來。本宮奉祀草創,源於「吳老」先生,曾於子夜之時,受南鯤鯓代天府開基吳三王爺托夢聖示,乃乞迎開基吳三王爺令旗乙面,鎮宅奉祀,民國五十三年〈公元1964年、歲次甲辰〉時,開基吳三王爺令旗顯赫聖示,往南鯤鯓祖廟雕塑金身迎回奉祀,初期安奉於佳里鎮中山路215號,神靈顯赫、濟世佑民。迨至民國六十五年〈公元1976年、歲次丙辰〉,再遷居佳里國中北側奉祀,當時,宮名初號「保安宮」,至民國七十一年〈公元1982年、歲次壬戌〉,再受聖示,雕塑李府千歲金身奉祀。

「吳老」先生於民國七十六年〈公元1987年、歲次丁卯〉辭世,由令公子吳光政四兄弟共同奉祀祭拜。神威顯赫,聞名遐邇。民國七十七年〈公元1988年、歲次戊辰〉時, 黃泰榮 先生感念兩神恩澤,虔誠與吳家四昆仲商議,成立管理委員會,並虔請南鯤鯓代天府開基吳三王爺降壇聖示,又受開基吳三王爺恩准,池、朱、范三尊千歲合祀五府千歲,由南鯤鯓祖廟乞迎金身回宮合祀。再於隔年,民國七十八年〈公元1989年、歲次己巳〉,蒙受 玉敕賜宮名五府千歲宮。

民國七十九年〈公元1990年、歲次庚午〉農曆八月,遷宮安奉佳里鎮新生路臨時宮址,繼續濟世。民國八十年〈公元1991年、歲次辛未〉時,管理委員會受五府千歲指示下,覓尋福地為神威發揚之永久及百年基業之基礎,於番仔寮北頭洋覓得福地寶穴,購得現今廟地,實為人神共奮、皆大歡喜。於同年廟地,定字合磚分金、動土奠基。因佳里鎮新生路臨時宮址,為佳里公園大道預定地,施工進度,已直逼臨時宮後。再於民國八十一年〈公元1992年、歲次壬申〉,遷至現今廟址,先建臨時宮安奉,於該年農曆六月入火安座。至民國九十二年〈公元2003年、歲次癸未〉時,南鯤鯓代天府開基吳三王爺降壇聖示,時機已到,定字合磚分金位,要速建宮池。蒙管理委員會諸公及各位善信,慷慨解囊,勞心勞力,終於同年農曆九月入火安座。五王始定基業,繼續大顯神威、濟世安民,永享千秋。

簡介與相關圖片:

五府千歲宮廟貌

五府千歲宮廟貌(周宗楊拍攝2011.05.28)

五府千歲宮廟內

五府千歲宮廟內(周宗楊拍攝2011.05.28)

五府千歲宮五府千歲神尊

五府千歲宮五府千歲(周宗楊拍攝2011.05.28)

五府千歲宮福德正神

五府千歲宮福德正神(周宗楊拍攝2011.05.28)

五府千歲宮虎爺

五府千歲宮虎爺(周宗楊拍攝2011.05.28)

五府千歲宮五營旗與五寶

五府千歲宮五營與五寶(周宗楊拍攝2011.05.28)

五府千歲宮奉祀神祇表

五府千歲宮奉祀神祇表(周宗楊拍攝2011.05.28)

奉祀神明 (主神之外):

李府千歲

池府千歲

朱府千歲

范府千歲

福德正神

虎爺

祭祀活動:

吳府千歲農曆9月15日謝戲、酬神

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 五府千歲宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳光政
填表資料
填表人姓名: 周宗楊
填表日期: 2011-06-25 15:20
祭祀族群:
分靈系統: 王爺 南鯤鯓代天府 (五府)
移民廟宇:
香火來源: 神明指示
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無