GIS Center Logo

德安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 160
地址: 嘉義縣朴子市永和里應菜埔107之1號
電話: 05-2538353
主祀神明: 王爺
陪祀神明:
土地公
虎爺公
創立起始年: 1908
創立年代參考文獻:

朴子市公所宗教資訊網

建立沿革:

       清道光年間,先民李德合入墾於本境,時本境蕹菜繁生,因蕹菜與應菜同音,後庄被誤寫應菜埔。據傳當時開基就地取材,以竹柱築造小祠奉祀池王為守護神。迨至清康熙年間,李姓祖先紛紛由原居地大陸泉州紹安縣后廣社四都迎來大伯爺、李太祖、娘媽等神像,安座於家宅供奉。延至光緒年間,李姓祖先協議,集資二百元,在原小祠地址,創建廟宇。廟成,為緬懷先民李德合,新廟取名:德安宮。添奉五府千歲,每年九月十五日為大祭,四月二十六日、六月十八為小祭,綿延至今,香火鼎盛,本境之李姓祖先在清代曾中文武舉人,成為美談。

  民國五十六年,為配合朴子街路截彎取直,由本境庄民各地信徒捐款,擇在原廟偏東北方向約三十公尺處理重建,並增奉金王、徐王。從址德安宮歸為公廟,供奉之諸神統稱為王爺。民國五十六年復由信徒捐建拜亭,八十七年再修建金爐各乙座,而成為現貌。

  本宮佔地○、四二三三公頃,經查地號多達二十四筆,原先均為李姓祖先所有,惟民國七十一年六月變更為王爺,歷年來被征收或佔用者以逾殆半,而產權經久錯綜複雜。本(八十八)年五月組成管理委員會,未來將如何凝聚共識,落實執行本宮宗旨,至為任重道遠。

 

註:摘錄於朴子市公所宗教資訊網

簡介與相關圖片:

德安宮外觀|蔣亞霖|2012/05/22|

德安宮王爺|蔣亞霖|2012/05/22|

德安宮龍邊神龕|蔣亞霖|2012/05/22|

德安宮虎邊神龕|蔣亞霖|2012/05/22|

德安宮正殿|蔣亞霖|2012/05/22|

 

祭祀活動:

農曆9/15吳府千歲聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 德安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李炳賢
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-05-31 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤:
主祀王爺: 五府千歲,李池吳范金