GIS Center Logo

樸靈宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 173
地址: 嘉義縣朴子市文化里海通路116號
電話: 05-3795578
主祀神明: 孚佑帝君 樸靈公
陪祀神明:
包府千歲
創立起始年: 1912
創立年代參考文獻:

朴子市公所宗教資訊網

建立沿革:

       本宮原名呂仙祖樸靈公廟,俗稱樸仔公,奉祀主神為呂仙祖及樸靈公,據傳於光緒年間有抗清反日之列士為民赴難殉節者,馬革裹屍於荒郊野外,失之收埋,令人不勝概嘆;民國元年(歲次壬子年)秋,有東石賣菜販吳姓生意者,避雨於樸樹下,忽聞香風陣陣發於樹底,心知有異合掌默禱。不及二、三年生意順利家道昌隆,遂主倡建一小廟宇於樸樹之後,曰「樸仔公」。繼而四方響應靈蹟常昭香火鼎盛。

  民國十三年(歲次甲子年)初夏,該廟祝夜夢頭戴九粱巾,身穿八卦衣著,笑之曰:「此廟應堆山石以受萬民禮拜必有好處」,未幾,忽有抱呂仙祖金身者要求祀於廟裡,聞係唐山人理髮者莊其勇由鯉湖請來之金身,於是安爐座殿,神威顯赫遠近均信徒求祈庇佑者無不應驗。先是海通路初開,因廟宇迫路確有交通不便之危險,日本巡查屢迫拆毀均被責罰,故未敢損其片瓦耳。廟口距路僅數尺日日車水馬龍紛紛往來,但數十年來未聞發生車禍,此莫非神之護裨也,民國四十八年端午節過後二日,廟祝邱助先生與會計主任黃傳心先生商洽,見廟庭樸樹日見枯萎,莫非神欲移居乎,即焚香求筶,果得三聖,惟慮無地遷建,當時廟後有一大榕樹枝葉蒼翠覆蓋達十餘坪地,若神有靈何患無廟地,越日上午八時頃遽聞風聲如雷,其樹竟連根拔倒,鄰近無不感其靈異,於是決定購地興建,同年地方人士組織遷建委員會,由蘇坑先生主任委員鳩工庀材卜吉興工,樂捐者爭先恐後接踵而來,未始非神之靈異應感召也。

  民國六十三年(歲次甲寅年)完成一、二樓(現今樸靈宮),一樓辦公處,二樓奉祀呂仙祖及包府千歲,未幾再增建三樓奉祀天上無極王母娘娘,民國七十年九月九日信徒大會決議通過更名為「樸靈宮」,至此規模壯麗俎豆馨香萬民受被無疆矣。

 

註:摘錄於朴子市公所宗教資訊網

簡介與相關圖片:

樸靈公廟外觀(樸靈公)|蔣亞霖|2012/05/22|樸靈公廟正殿|蔣亞霖|2012/05/22|樸靈公神尊|蔣亞霖|2012/05/22|樸靈宮外觀(呂仙祖)|蔣亞霖|2012/05/22|樸靈宮正殿|蔣亞霖|2012/05/22|

祭祀活動:

農曆4/14呂仙祖聖誕

農曆11/9樸靈公聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 樸靈宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 劉三導
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-06-01 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: