GIS Center Logo

編號: 13665

名稱: 紮西林寺

分類: 寺

省: 西藏自治區

行政區: 丁青縣

郵遞區號: 855700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Zaxilin Si

Type: monastery

Province1: Xizang

Province2: Chamdo

Province3: Dingqing Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1