GIS Center Logo

編號: 7459

名稱: 龍泉禪寺

分類: 寺

省: 貴州省

行政區: 江口縣

郵遞區號: 554408

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: LongquanchanSi

Type: monastery

Province1: Guizhou

Province2: Tongren

Province3: Jiangkou Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1