GIS Center Logo

編號: 17899

名稱: 千佛洞(朝陽洞)

分類: 洞

省: 河北省

行政區: 蔚縣

郵遞區號: 75700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Qianfo Dong(Chaoyang Dong)

Type: cave

Province1: Hebei

Province2: Zhangjiakou

Province3: Wei Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1