GIS Center Logo

編號: 13010

名稱: 廣教寺(雙塔寺)

分類: 寺

省: 安徽省

行政區: 宣州市

郵遞區號: 242000

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Guangjiao Si(Shuangt a Si)

Type: monastery

Province1: Anhui

Province2: Xuancheng

Province3: Xuanzhou Qu


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1