GIS Center Logo

編號: 4622

名稱: 朝陽庵

分類: 庵

省: 湖南

行政區: 新田縣

郵遞區號: 425700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Zhaoyang an

Type: chapel

Province1: Hunan

Province2: Yongzhou

Province3: Xintian Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1