GIS Center Logo

編號: 1510

名稱: 萬壽庵

分類: 庵

省: 廣東

行政區: 紫金縣

郵遞區號: 517400

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Wanshou An

Type: chapel

Province1: Guangdong

Province2: Heyuan

Province3: Zijin Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1