GIS Center Logo

編號: 2706

名稱: 普善堂

分類: 堂

省: 廣東

行政區: 平遠縣

郵遞區號: 514625

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: PushanTang

Type: house

Province1: Guangdong

Province2: Meizhou

Province3: Pingyuan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1