GIS Center Logo

編號: 2129

名稱: 鴻盛宮

分類: 其他

省: 廣東

行政區: 梅縣

郵遞區號: 514031

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: HongshengGong

Type: others

Province1: Guangdong

Province2: Meizhou

Province3: Mei Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1