GIS Center Logo

編號: 1742

名稱: 妙靈堂

分類: 堂

省: 福建省

行政區: 詔安縣

郵遞區號: 363500

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Miaoling Tang

Type: house

Province1: Fujian

Province2: Zhangzhou

Province3: Zhao'an Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1