GIS Center Logo

編號: 2807

名稱: 九蓮寺

分類: 寺

省: 福建省

行政區: 惠安縣

郵遞區號: 362132

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jiulian Si

Type: monastery

Province1: Fujian

Province2: Quanzhou

Province3: Hui'an Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1