GIS Center Logo

編號: 10548

名稱: 福慶庵

分類: 庵

省: 浙江

行政區: 象山縣

郵遞區號: 315711

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Fuqing'an

Type: chapel

Province1: Zhejiang

Province2: Ningbo

Province3: Xiangshan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1