GIS Center Logo

編號: 12030

名稱: 一覽亭先照寺

分類: 寺

省: 浙江

行政區: 杭州市市轄區

郵遞區號: 310000

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yilantingxianzhaosi

Type: monastery

Province1: Zhejiang

Province2: Hangzhou

Province3: Shangcheng Qu


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1