GIS Center Logo

編號: 12107

名稱: 三台寺

分類: 寺

省: 重慶

行政區: 忠縣

郵遞區號: 404300

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Santaisi

Type: monastery

Province1: Chongqing

Province2: Chongqing

Province3: Zhong Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1